Standardul WCAG

Recomandări privind accesibilitatea conţinutului web (WCAG) 2.0

Versiunea 2.0 a Orientărilor privind accesibilitatea conţinutului web (WCAG) acoperă o gamă largă de recomandări pentru a face conţinutul web mai accesibil. Prin respectarea acestora, conţinutul web devine accesibil unei game largi de persoane cu dizabilităţi, inclusiv persoanelor nevăzătoare şi cu deficienţe de vedere, ce suferă de surditate şi cu deficienţe de auz, ce prezintă dificultăţi de învăţare, limitări cognitive, deficienţe de vorbire, fotosensibilitate şi combinaţii ale acestora. Respectarea acestor îndrumări va conduce şi la utilizarea cu mai multă uşurinţă a conţinutului web de către utilizatori în general.

Sigiliu WCAG 2.0