Legislaţie Națională

DECIZIE nr. 160 din 23 februarie 2015 privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilităţi

În temeiul art. 4 alin. (2) lit. b), art. 6 alin. (2) lit. e), art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 60 alin. (8) lit. f) şi ale art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare...

LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap1) - Republicare

Prezenta lege reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora...

(la data 11-ian-2011 actul a fost in legatura cu Ordinul 1736/2010 ) (la data 27-dec-2007 a se vedea referinte de aplicare din Criterii din 2007 ) CAPITOLUL I: Dispoziţii generale, definiţii şi principii Art. 1 (la data 15-feb-2010 Art. 1 din capitolul I reglementat de Art. 1 din capitolul I din Norme Metodologice din 2007 )

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

(la data 08-mar-2002 reglementat de Norme Metodologice din 2002 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale (la data 08-mar-2002 capitolul I reglementat de capitolul I din Norme Metodologice din 2002 ) Art. 1 Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României...

PROGRAM din 14 martie 2014 asupra căruia Guvernul şi-a angajat răspunderea în temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 11 martie 2014

Acest program apare într-un moment istoric şi se bazează pe conlucrarea mai multor forţe politice, în scopul realizării unei Românii puternice. Soluţia pe care o susţinem este aceea de a întări instituţiile statului, de a aduce bunăstare, corectitudine şi bun-simţ. O Românie puternică are ca scop relansarea economiei şi susţinerea clasei de mijloc, înseamnă dreptate socială şi sprijin pentru românii afectaţi de criză, înseamnă instituţii corecte şi drepte, înseamnă un stat puternic, cu şanse în lumea care se schimbă sub ochii noştri.