Obiective

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesului persoanelor cu deficiențe de vedere la informația digitală de interes public din România.

Obiectivul 1: Dezvoltarea unui serviciu de accesibilizare web.

  1. Formarea și instruirea unei echipe de experți în domeniul accesibilității web care își vor dezvolta competențele WCAG.
  2. Dezvoltarea unui portal online cu resurse de accesibilitate cum ar fi site-uri, articole wiki, podcast-uri, cu informații relevante despre standarde și linii directoare, cu exemple de bună practică și studii de caz. Portalul va oferi de asemenea sfaturi utile și legături spre alte resurse specifice pe un portal de tip accesibilitate.org.

Obiectivul 2: Auditarea paginilor web publice (guvernamentale) din România. 

  1. Auditarea unui eșantion reprezentativ de site-uri aparținând unui număr de minim 30 de  instituții publice din România, selectate din județul Timiș și Arad, dar și la nivel național și evaluarea conformității acestora cu standardul descris în Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
  2. Realizarea unui număr de 30 de rapoarte individuale de accesibilitate cu recomandări și acces la resurse specifice de accesibilitate.

Obiectivul 3: Conștientizarea opiniei publice despre importanța accesibilității web.

  1. Organizarea unei campanii de conștientizare la nivel național.
  2. Organizarea a patru ateliere de lucru publice pe tema accesibilității web în județele Timiș și Arad.
  3. Organizarea a două evenimente publice de desemnare a celor mai accesibile site-uri web din județele Timiș și Arad.