Beneficiari

Beneficiarii proiectului pot fi structurați în următoarele categorii:

Beneficiari direcți:

 1. 10 experți IT care provin din mediul ONG și care își vor dezvolta competențele, abilitățile și cunoștințele pentru a putea dezvolta pagini de web accesibile. Acești experți vor fi selectați în urma unui apel de selecție în care candidații vor descrie atât interesul și motivația de a se alătura proiectului cât și angajamentul de a participa la toate activitățile specifice pe durata de implementare a proiectului.
 2. Cel puțin 10 organizații neguvernamentale care vor beneficia de sprijinul experților IT și astfel de site-uri accesibilizate. Cele 10 organizații neguvernamentale beneficiare vor fi organizațiile de proveniență a ale experților IT selectați. În cadrul selecției de ONG-uri și experții acestora se va ține cont de organizațiile care oferă servicii persoanelor cu dizabilități de vedere sau nevăzătoare.
 3. 30 de instituții publice vor beneficia de un raport de audit din punct de vedere a accesibilității web a propriului site web, vor primi recomandări personalizate despre accesibilizarea informațiilor publice disponibile pe pagina de internet a instituției și vor avea acces la instrumente specifice de accesibilizare.
 4. Aproximativ 40 de persoane, în mod tipic experți IT și informaticieni care lucrează în instituții publice vor beneficia de expertiză în domeniul accesibilizării web, putând astfel să dezvolte un plan de accesibilizare a paginilor web ale instituțiilor de la care provin. Participarea altor persoane din domenii conexe și care deservesc sectorul public cu servicii IT vor avea acces la atelierele de lucru. 
 5. Un număr de minim 100 de organizații și instituții (școli, biblioteci publice, ONG-uri, Grupuri de acțiune locală, etc.) care vor participa la evenimentele de conștientizare publică și la campaniile de vizibilitate.
 6. 3 ONG-uri (parteneri în acest proiect) își vor îmbunătăți capacitatea de a deservi sectorul public și neguvernamental din România prin dezvoltarea serviciului de instruire în domeniul accesibilității web.

Beneficiarii indirecți ai proiectului pot fi enumerați astfel:

 1. 50 de persoane cu deficiențe de vedere care vor evalua cele 10 site-uri accesibilizate dezvoltate pentru ONG-urile selectate în cadrul proiectului;
 2. Peste 300 de persoane cu deficiențe de vedere, reprezentând beneficiarii organizațiilor partenere în proiect vor beneficia de serviciile îmbunătățite de accesibilitate dezvoltate prin proiect;
 3. Peste 1000 de persoane cu deficiențe de vedere din județele Arad și Timiș vor avea acces îmbunătățit la anumite site-uri web accesibilizate;
 4. Peste 100 de organizații instituții și firme vor accesa resursele disponibile pe portalul de accesibilitate construit în cadrul proiectului;
 5. Peste 2000 de cetățeni vor participa la campania derulată cu ocazia Zilei Accesibilității (câte 20 în fiecare dintre cele 100 de locații de derulare a campaniei).